Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ bảy, 12/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 2692

Bài thu hoạch lớp Cảm tình Đoàn đợt 1 năm học 2020 - 2021

Bấm vào link sau để làm bài https://forms.gle/Qouwn7oH59eo3JUz6
Tác giả: Đoàn trường

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87