Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ hai, 5/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 68

Bảng xếp hạng thi đua tháng 9 năm học 2020 - 2021

HUYỆN ĐOÀN CẦN GIỜ
ĐOÀN TRƯỜNG THPT BÌNH KHÁNH
***
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Cần Giờ, ngày 28 tháng 9 năm 2019
BẢNG THEO DÕI THI ĐUA THÁNG 9 NĂM HỌC 2019 - 2020
STT Lớp Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 Phong Trào Tổng Điểm Xếp Hạng Theo Khối Xếp Hạng Theo Trường Ghi Chú
Không Tham Gia Không Đầy Đủ Đạt Giải
I II III
1 10A1 16 7 21 5             49 4 9  
2 10A2 14 18 12 4             48 5 10  
3 10A3 5 21 14 12             52 3 7  
4 10A4 8 10 20 18             56 2 6  
5 10A5 10 5 4 1             20 7 20  
6 10A6 3 2 7 11             23 6 18  
7 10A7 7 17 18 19             61 1 3  
8 11A1 20 6 11 10             47 3 11  
9 11A2 1 8 15 16             40 4 14  
10 11A3 21 20 6 20             67 1 2  
11 11A4 17 16 1 17             51 2 8  
12 11A5 9 9 9 9             36 5 15  
13 11A6 6 12 3 2             23 7 18  
14 11A7 18 4 2 3             27 6 16  
15 12A1 15 13 19 21             68 1 1  
16 12A2 19 19 8 15             61 2 3  
17 12A3 13 15 16 14             58 3 5  
18 12A4 12 14 13 6             45 5 13  
19 12A5 11 11 17 8             47 4 11  
20 12A6 4 3 5 7             19 7 21  
21 12A7 2 1 10 13             26 6 17  
TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ
(đã ký)
Nguyễn Bùi Thiên Kim

Tác giả: Đoàn trường

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87