Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ hai, 21/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 60

Bảng Xếp Hạng Thi Đua Tuần 02 Tháng 09 (Từ 14/9 đến 19/9/2020)

HUYỆN ĐOÀN CẦN GIỜ
ĐOÀN TRƯỜNG THPT BÌNH KHÁNH
***
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Cần Giờ, ngày 19 tháng 9 năm 2020
BẢNG TỔNG HỢP THEO DÕI THI ĐUA TUẦN 02 THÁNG 9 (TỪ NGÀY 14/9/2020 - 19/9/2020)
STT Lớp Tổng số tiết 1 tuần Tổng điểm tiết học SĐB Điểm nội Quy Tổng điểm cộng, trừ vi phạm ghi SĐB Tổng điểm xếp hạng Xếp hạng theo khối Xếp hạng toàn trường Ghi Chú
Chuyên cần Xếp hàng, Xếp ghế Thái độ, Tác phong, V.sinh
1 10A1 34 309 80 100 40 190.88 410.88 5 15  
2 10A2 34 332 110 100 80 207.65 497.65 2 4  
3 10A3 34 332 90 100 120 222.65 532.65 1 1  
4 10A4 34 335 100 100 80 158.53 438.53 4 12  
5 10A5 34 328 85 100 60 161.47 406.47 6 17  
6 10A6 34 334 -5 100 75 188.24 358.24 7 20  
7 10A7 34 338 90 100 80 219.41 489.41 3 5  
8 11A1 38 373 65 60 90 193.16 408.16 6 16  
9 11A2 38 367 75 100 70 191.58 436.58 5 14  
10 11A3 38 374 75 100 120 223.42 518.42 1 2  
11 11A4 38 372 80 100 50 237.89 467.89 2 6  
12 11A5 38 372 75 100 80 182.89 437.89 4 13  
13 11A6 38 370 100 100 75 172.37 447.37 3 10  
14 11A7 38 357 105 100 75 123.95 403.95 7 18  
15 12A1 40 376 100 100 80 174 454 4 9  
16 12A2 40 398 90 100 120 199.5 509.5 1 3  
17 12A3 40 373 110 100 80 173.25 463.25 2 7  
18 12A4 40 392 40 100 120 198 458 3 8  
19 12A5 40 389 80 100 50 212.25 442.25 5 11  
20 12A6 40 378 -20 100 120 174.5 374.5 6 19  
21 12A7 40 389 45 100 45 97.25 287.25 7 21  
TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ
(đã ký)
Nguyễn Bùi Thiên Kim

 

 

HUYỆN ĐOÀN CẦN GIỜ
ĐOÀN TRƯỜNG THPT BÌNH KHÁNH
***
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Cần Giờ, ngày 19 tháng 9 năm 2020
BẢNG TỔNG HỢP THEO DÕI THI ĐUA TUẦN 02 THÁNG 9 (TỪ NGÀY 14/9/2020 - 19/9/2020)
STT Lớp Nội Quy Học Tập
Chuyên Cần Xếp Hàng, Xếp Ghế Thái Độ,
Tác Phong, Vệ Sinh
Điểm Sổ Đầu Bài
Nghỉ có phép Nghỉ không phép Đi học trễ, đi họp trễ Trốn tiết, Vắng họp Không tập TD, vào lớp sau GV Chậm xếp Không xếp Đánh nhau, Vô lễ, Không hát Quốc Ca Lớp mất trật tự, Lớp dơ, không có khăn Vi phạm khác Điểm > 7 Điểm < 5 Quay cóp Tiết GV không phê Lớp không thuộc, không chuẩn bị, không làm bài,.... Điểm trừ SĐB Số Tiết GV Nghỉ Tổng số tiết 1 tuần Tiết ĐK học tốt
1 10A1 2 1             1 8 4     2   11   34  
2 10A2                 1   7 5       8   34  
3 10A3 3                   5         8   34  
4 10A4 1               1   3 1     1 5   34  
5 10A5 3   1           1 4 6 3     1 12   34  
6 10A6 1 10             1 1 4 6       6   34  
7 10A7 2   1           1   4         2   34  
8 11A1 3 2         1     2 2 3       7   38  
9 11A2   2 1             6 4 5       13   38  
10 11A3 4       1           5         6   38  
11 11A4   2             1 6 8         8   38  
12 11A5 1 2             1   16 9     1 8   38  
13 11A6 1                 5 7 2     1 10   38  
14 11A7     1           1 1 2 6     1 23   38  
15 12A1 1               1         2   4   40  
16 12A2 3                             2   40  
17 12A3                 1   2 2   2   7   40  
18 12A4   6                 1 1       8   40  
19 12A5 4               1 6 4 1       11   40  
20 12A6 2 11                 1 5       22   40  
21 12A7 4 2 3           2 3         2 11   40  
TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ
(đã ký)
Nguyễn Bùi Thiên Kim

Tác giả: Đoàn trường

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87