Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ hai, 14/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 230

Kết quả lớp cảm tình Đoàn đợt 1 năm học 2020 - 2021

Em nào có học mà không có tên trong danh sách thì liên hệ thầy Bình để đối chiếu.

HUYỆN ĐOÀN CẦN GIỜ
ĐOÀN TRƯỜNG THPT BÌNH KHÁNH

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
KẾT QUẢ LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020 - 2021
STT Họ Lót Tên Lớp Ngày sinh Xếp Loại Ghi Chú
1 Trần Hà Lan Anh 10A1 11/01/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
2 Đặng Thị Thu Cúc 10A1 24/01/2005 Trung Bình Kết nạp Đợt 1
3 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 10A1 19/06/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
4 Võ Minh Hoàng Giang 10A1 14/12/2005 Giỏi
5 Võ Trần Trí Hải 10A1 06/06/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
6 Trương Thị Hồng Hạnh 10A1 01/03/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
7 Võ Gia Huy 10A1 03/06/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
8 Phan Vĩ Khang 10A1 06/11/2005 Trung Bình
9 Nguyễn Đăng Khoa 10A1 26/04/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
10 Lê Ngọc Thiên Kim 10A1 26/01/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
11 Châu Tiến Lên 10A1 02/03/2005 Yếu
12 Nguyễn Thị Phương Linh 10A1 18/01/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
13 Đinh Thị Mến 10A1 22/12/2005 Giỏi
14 Hồ Thanh Nghĩa 10A1 10/03/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
15 Phạm Nguyễn Khánh Ngọc 10A1 04/01/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
16 Võ Anh Nhân 10A1 29/03/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
17 Phạm Thị Thúy Nhi 10A1 19/11/2005 Giỏi
18 Tô Ngọc Yến Nhi 10A1 18/04/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
19 Nguyễn Thị Lâm Như 10A1 01/12/2005 Trung Bình
20 Nguyễn Tấn Phúc 10A1 19/10/2005 Giỏi
21 Bùi Lộc Phương 10A1 16/02/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
22 Trần Thị Tuyết Phương 10A1 06/11/2005 Khá
23 Lê Thanh Sang 10A1 16/02/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
24 Nguyễn Trí Tài 10A1 18/06/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
25 Nguyễn Hải Nhật Thiện 10A1 05/04/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
26 Nguyễn Duy Thịnh 10A1 21/02/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
27 Nguyễn Anh Thư 10A1 18/10/2005 Khá
28 Trần Hoàng Tiến 10A1 08/05/2005 Trung Bình Kết nạp Đợt 1
29 Nguyễn Ngọc Anh Trâm 10A1 11/12/2005 Trung Bình
30 Nguyễn Thành Trung 10A1 02/02/2005 Yếu
31 Nguyễn Thành Trung 10A1 02/02/2005 Trung Bình Kết nạp Đợt 1
32 Trần Thị Thanh Tuyến 10A1 28/11/2005 Giỏi
33 Trần Yến Vy 10A1 23/01/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
34 Trần Nguyễn Phương Anh 10A2 22/04/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
35 Phan Đức Bảo 10A2 09/04/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
36 Trần Hữu Cảnh 10A2 25/05/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
37 Lê Văn Được 10A2 23/10/2003 Khá Kết nạp Đợt 1
38 Trần Hồng Hạnh 10A2 02/08/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
39 Dương Lê Khắc Huy 10A2 27/10/2005 Khá
40 Nguyễn Quốc Khải 10A2 21/09/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
41 Nguyễn Phan Đăng Khoa 10A2 17/07/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
42 Đặng Duy Lâm 10A2 14/08/2005 Trung Bình Kết nạp Đợt 1
43 Phạm Thị Xuân Lan 10A2 06/05/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
44 Trần Gia Nghi 10A2 24/05/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
45 Đinh Công Phúc 10A2 26/02/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
46 Phạm Hoàng Phúc 10A2 20/09/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
47 Bùi Duy Phương 10A2 15/06/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
48 Lê Ngọc Hương Sen 10A2 01/04/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
49 Võ Ngọc Thiện 10A2 29/03/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
50 Nguyễn Châu Phúc Thịnh 10A2 15/12/2005 Khá
51 Võ Ngọc Anh Thư 10A2 06/12/2005 Giỏi
52 Nguyễn Thị Bích Trâm 10A2 29/07/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
53 Văn Thị Ngọc Tuyền 10A2 25/12/2005 Giỏi
54 Nguyễn Lê Thanh Vân 10A2 25/04/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
55 Lương Thế Vinh 10A2 16/07/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
56 Nguyễn Hữu Quốc An 10A3 26/09/2005 Khá
57 Ngô Công Tấn Đạt 10A3 05/11/2005 Khá
58 Lê Quốc Trung Dũng 10A3 22/11/2005 Khá
59 Nguyễn Vũ Khánh Duy 10A3 12/05/2005 Trung Bình Kết nạp Đợt 1
60 Lê Nguyễn Tiểu Én 10A3 12/08/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
61 Huỳnh Thị Ngọc Hân 10A3 14/03/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
62 Nguyễn Gia Hân 10A3 10/02/2004 Khá Kết nạp Đợt 1
63 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 10A3 09/04/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
64 Nguyễn Quốc Khánh 10A3 08/11/2005 Giỏi
65 Võ Đăng Khôi 10A3 21/10/2005 Khá
66 Lê Hoàng Lâm 10A3 22/10/2005 Trung Bình
67 Nguyễn Ngọc Hoàng Mai 10A3 17/01/2004 Khá Kết nạp Đợt 1
68 Bùi Thị Minh Ngọc 10A3 14/06/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
69 Nguyễn Lê Hồng Ngọc 10A3 10/08/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
70 Trần Nguyễn Yến Nhi 10A3 23/11/2005 Yếu
71 Dương Thị Mỹ Như 10A3 24/09/2005 Yếu
72 Châu Thị Nhã Phương 10A3 30/01/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
73 Dương Nguyễn Như Quỳnh 10A3 11/09/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
74 Trương Khánh Tâm 10A3 13/12/2005 Giỏi
75 Nguyễn Thành Thái 10A3 02/03/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
76 Nguyễn Thị Thanh Thảo 10A3 30/11/2005 Giỏi
77 Châu Hoàng Thịnh 10A3 14/03/2005 Trung Bình Kết nạp Đợt 1
78 Nguyễn Ngọc Anh Thư 10A3 28/12/2005 Khá
79 Huỳnh Thanh Như Thuần 10A3 20/12/2005 Giỏi
80 Võ Chí Thuận 10A3 02/01/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
81 Phạm Thị Thu Trang 10A3 28/08/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
82 Phạm Thị Ánh Trăng 10A3 03/09/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
83 Nguyễn Thị Thanh Trúc 10A3 21/06/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
84 Bùi Thanh Trung 10A3 22/06/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
85 Đoàn Hoàng Tuấn 10A3 29/08/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
86 Nguyễn Quốc Xanh 10A3 02/08/2005 Trung Bình Kết nạp Đợt 1
87 Nguyễn Lê Thiên Ý 10A3 19/09/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
88 Dương Quốc Bảo 10A4 30/10/2005 Trung Bình
89 Nguyễn Huy Đạt 10A4 20/02/2005 Trung Bình Kết nạp Đợt 1
90 Tăng Thị Ngọc Diệu 10A4 19/04/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
91 Nguyễn Tuấn Du 10A4 14/10/2004 Yếu
92 Nguyễn Thị Thùy Dương 10A4 25/06/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
93 Phạm Thị Cẩm Giang 10A4 20/11/2005 Khá
94 Phan Thị Mỹ Hằng 10A4 19/06/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
95 Đinh Thị Thúy Hiền 10A4 11/03/2005 Trung Bình Kết nạp Đợt 1
96 Phan Kim Hoàng 10A4 06/04/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
97 Huỳnh Bảo Hưng 10A4 18/02/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
98 Nguyễn Võ Gia Huy 10A4 08/05/2005 Trung Bình Kết nạp Đợt 1
99 Nguyễn Thị Như Huỳnh 10A4 22/08/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
100 Nguyễn Phan Thành Khải 10A4 21/08/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
101 Nguyễn Thành Liêm 10A4 20/05/2004 Khá Kết nạp Đợt 1
102 Nguyễn Võ Tuyết Linh 10A4 28/06/2005 Trung Bình Kết nạp Đợt 1
103 Ngô Mỹ Loan 10A4 06/07/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
104 Bùi Thị Huỳnh Mai 10A4 16/02/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
105 Phan Đức Minh 10A4 06/11/2005 Trung Bình
106 Nguyễn Chí Nghĩa 10A4 28/05/2005 Trung Bình Kết nạp Đợt 1
107 Trần Thị Quỳnh Như 10A4 21/10/2004 Khá Kết nạp Đợt 1
108 Nguyễn Văn Phụng 10A4 01/01/2005 Yếu
109 Trần Minh Quân 10A4 04/11/2005 Khá
110 Nguyễn Vũ Nhật Quỳnh 10A4 16/11/2005 Trung Bình
111 Phan Đức Tài 10A4 16/07/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
112 Phan Thị Thanh Thảo 10A4 06/01/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
113 Phạm Quốc Thịnh 10A4 19/12/2005 Khá
114 Phạm Quốc Thịnh 10A4 19/12/2005 Trung Bình
115 Đặng Thị Minh Thư 10A4 01/07/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
116 Nguyễn Thị Anh Thư 10A4 22/04/2005 Trung Bình Kết nạp Đợt 1
117 Nguyễn Thị Thu Thủy 10A4 14/12/2005 Yếu
118 Hồ Nguyễn Trung Tín 10A4 14/12/2004 Trung Bình Kết nạp Đợt 1
119 Nguyễn Thị Thùy Trang 10A4 10/11/2005 Giỏi
120 Nguyễn Đình Trí 10A4 12/06/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
121 Trần Quốc 10A4 19/03/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
122 Nguyễn Phạm Ánh Tuyết 10A4 07/01/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
123 Nguyễn Phạm Ánh Tuyết 10A4 07/01/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
124 Nguyễn Ngọc Tường Vân 10A4 03/03/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
125 Nguyễn Trần Phương Anh 10A5 13/11/2005 Giỏi
126 Trần Lê Ngọc Ánh 10A5 20/05/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
127 Bùi Vũ Bình 10A5 31/01/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
128 Nguyễn Thị Mỹ Đình 10A5 26/06/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
129 Nguyễn Thị Hạnh 10A5 21/05/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
130 Huỳnh Thị Trầm Hương 10A5 17/01/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
131 Nguyễn Trần Dương Khan 10A5 05/04/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
132 Lê Nguyễn Anh Khang 10A5 04/09/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
133 Nguyễn Bách Khoa 10A5 11/08/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
134 Nguyễn Thị Phương Nghi 10A5 27/12/2005 Khá
135 Võ Hoàng Vỹ Sơn 10A5 28/07/2005 Trung Bình Kết nạp Đợt 1
136 Hồ Ngọc Phương Thảo 10A5 11/07/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
137 Hồ Lê Minh Thùy 10A5 01/12/2005 Khá
138 Phạm Nguyễn Bảo Trâm 10A5 27/01/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
139 Nguyễn Thị Cẩm 10A5 29/03/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
140 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 10A5 03/01/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
141 Lê Phạm Yến Vy 10A5 30/03/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
142 Nguyễn Thị Tường Vy 10A5 07/09/2005 Trung Bình Kết nạp Đợt 1
143 Nguyễn Dương Thái Bảo 10A6 05/05/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
144 Huỳnh Tấn Đạt 10A6 12/09/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
145 Huỳnh Phước Đức 10A6 30/10/2005 Giỏi
146 Huỳnh Thị Thùy Dương 10A6 14/04/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
147 Nguyễn Kim Giang 10A6 09/03/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
148 Ngô Thị Ngọc 10A6 28/03/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
149 Hồ Nhật Hào 10A6 13/01/2005 Trung Bình Kết nạp Đợt 1
150 Lê Nguyễn Gia Hưng 10A6 26/04/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
151 Phan Ngọc Bảo Khuyên 10A6 01/01/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
152 Huỳnh Thị Kim Lang 10A6 12/09/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
153 Huỳnh Thị Kim Ngân 10A6 07/08/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
154 Nguyễn Minh Nghĩa 10A6 12/04/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
155 Võ Dương Bảo Ngọc 10A6 29/07/2005 Yếu
156 Nguyễn Tuấn Phong 10A6 06/09/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
157 Hồ Thanh Phú 10A6 11/05/2005 Trung Bình Kết nạp Đợt 1
158 Bùi Thái Hoàng Phúc 10A6 29/05/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
159 Huỳnh Thị Anh Thư 10A6 03/12/2005 Trung Bình
160 Nguyễn Ngọc Yến Trang 10A6 25/10/2005 Khá
161 Nguyễn Xuân Trường Vy 10A6 12/10/2005 Giỏi
162 Nguyễn Thanh Bình 10A7 22/02/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
163 Châu Thị Kim Cương 10A7 15/10/2005 Khá
164 Nguyễn Mạnh Cường 10A7 01/08/2005 Trung Bình Kết nạp Đợt 1
165 Nguyễn Hữu Đăng 10A7 10/08/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
166 Lê Văn Đạt 10A7 09/02/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
167 Trần Thị Mỹ Duyên 10A7 29/12/2005 Trung Bình
168 Nguyễn Nhựt 10A7 23/10/2005 Yếu
169 Trương Gia Hân 10A7 22/02/2005 Trung Bình Kết nạp Đợt 1
170 Nguyễn Thị Hạnh 10A7 18/06/2005 Trung Bình Kết nạp Đợt 1
171 Vũ Thy Hào 10A7 11/07/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
172 Hồ Thanh Hòa 10A7 19/10/2005 Giỏi
173 Nguyễn Quốc Huy 10A7 25/02/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
174 Trương Tiến Khải 10A7 02/01/2005 Yếu
175 Nguyễn Thị Trúc Lam 10A7 11/01/2005 Trung Bình Kết nạp Đợt 1
176 Phạm Thị Tuyết Mai 10A7 27/09/2005 Giỏi
177 Nguyễn Võ Trà My 10A7 25/10/2005 Trung Bình
178 Trần Minh Nghĩa 10A7 16/08/2004 Trung Bình Kết nạp Đợt 1
179 Nguyễn Lê Bảo Ngọc 10A7 05/05/2005 Yếu
180 Nguyễn Hoàng Thanh Phong 10A7 22/07/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
181 Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh 10A7 20/05/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
182 Đặng Hoàng Sâm 10A7 21/07/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
183 Nguyễn Hoàng Tâm 10A7 15/09/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
184 Nguyễn Thanh Thái 10A7 07/06/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
185 Nguyễn Hùng Thắng 10A7 22/04/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
186 Đỗ Thiên Thiên 10A7 20/05/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
187 Huỳnh Phúc Thiện 10A7 15/03/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
188 Võ Nguyễn Hoài Thơ 10A7 30/12/2005 Giỏi
189 Trần Quang Thông 10A7 04/01/2005 Yếu
190 Nguyễn Ngọc Anh Thư 10A7 21/12/2005 Khá
191 Nguyễn Duy Tín 10A7 23/06/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
192 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 10A7 18/08/2005 Trung Bình Kết nạp Đợt 1
193 Đặng Minh Trung 10A7 04/08/2005 Giỏi Kết nạp Đợt 1
194 Ngô Kế Nhật Trường 10A7 27/09/2005 Giỏi
195 Phan Thị Thanh Tuyền 10A7 13/11/2004 Trung Bình Kết nạp Đợt 1
196 Nguyễn Hồ Hồng Uyên 10A7 16/04/2005 Trung Bình Kết nạp Đợt 1
197 Đặng Thị Tường Vy 10A7 28/03/2005 Khá Kết nạp Đợt 1
198 Nguyễn Quốc Bảo 11A1 17/06/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
199 Phạm Thị Tuyết Mai 11A1 03/04/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
200 Nguyễn Thị Kiều Mến 11A1 22/11/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
201 Phạm Hùng Minh 11A1 21/08/2004 Khá Kết nạp Đợt 1
202 Đặng Phúc Nhân 11A1 10/08/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
203 Lê Kim Thùy 11A1 25/05/2004 Khá Kết nạp Đợt 1
204 Huỳnh Lê Mỹ Tiên 11A1 29/04/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
205 Lê Hoàng Tuấn Anh 11A2 30/12/2004 Khá Kết nạp Đợt 1
206 Huỳnh Gia Bảo 11A2 08/03/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
207 Trần Triệu Nam 11A2 12/06/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
208 Trần Hoàng Nhân 11A2 07/09/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
209 Phan Hoàng Yến Nhi 11A2 24/12/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
210 Liêu Hạo Nhiên 11A2 13/07/2004 Khá Kết nạp Đợt 1
211 Trần Đình Thiên Phúc 11A2 21/03/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
212 Hoàng Thị Thanh Trúc 11A2 03/01/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
213 Phan Ngọc Như Ý 11A2 16/12/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
214 Nguyễn Đoàn Bảo Anh 11A3 21/01/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
215 Trần Chí Bảo 11A3 06/08/2004 Trung Bình Kết nạp Đợt 1
216 Trần Tâm Bình 11A3 15/04/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
217 Nguyễn Hữu Đức 11A3 14/03/2004 Khá Kết nạp Đợt 1
218 Nguyễn Gia Huy 11A3 27/04/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
219 Hồng Nguyễn Tố Quyên 11A3 16/12/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
220 Bùi Thị Minh Thư 11A3 14/11/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
221 Nguyễn Trần Bách 11A4 28/05/2004 Khá Kết nạp Đợt 1
222 Nguyễn Thị Thu 11A4 08/08/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
223 Nguyễn Thị Ngọc Linh 11A4 15/02/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
224 Nguyễn Thị Phương Linh 11A4 29/06/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
225 Huỳnh Khánh Ly 11A4 29/03/2004 Khá Kết nạp Đợt 1
226 Nguyễn Thị Quỳnh Như 11A4 24/10/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
227 Huỳnh Minh Phụng 11A4 07/03/2004 Khá Kết nạp Đợt 1
228 Nguyễn Thư Thư 11A4 09/02/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
229 Dương Minh Triết 11A4 05/12/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
230 Dương Đăng Trình 11A4 07/08/2004 Khá Kết nạp Đợt 1
231 Đặng Trần Tuấn 11A4 19/09/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
232 Nguyễn Võ Hải Yến 11A4 29/07/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
233 Uông Lê Bảo Duy 11A5 12/02/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
234 Nguyễn Thị Ngọc Loan 11A5 02/01/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
235 Lê Thị Cẩm Tiên 11A5 23/07/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
236 Nguyễn Thị Hoài An 11A6 24/05/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
237 Trần Quốc Bảo 11A6 14/09/2004 Khá Kết nạp Đợt 1
238 Lê Thanh Hào 11A6 08/10/2004 Khá Kết nạp Đợt 1
239 Võ Tấn Kiệt 11A6 21/06/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
240 Võ Tấn Kiệt 11A6 21/06/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
241 Võ Trọng Nam 11A6 16/11/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
242 Đặng Hoàng Phương 11A6 01/06/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
243 Trương Đặng Hữu Quốc 11A6 28/01/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
244 Nguyễn Tuấn Thành 11A6 27/05/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
245 Hồ Ngô Khánh Bảo 11A7 04/01/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
246 Đặng Võ Thanh Nam 11A7 17/02/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
247 Trần Kiều Phong 11A7 26/10/2004 Khá Kết nạp Đợt 1
248 Lê Văn Phúc 11A7 07/09/2004 Trung Bình Kết nạp Đợt 1
249 Trần Quốc Thịnh 11A7 15/09/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
250 Đinh Thụy Kim Thư 11A7 26/12/2004 Khá Kết nạp Đợt 1
251 Phạm Thanh Thuận 11A7 16/09/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
252 Phan Trần Nhật Tiến 11A7 03/03/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
253 Đặng Trần Hà Vy 11A7 23/04/2004 Giỏi Kết nạp Đợt 1
254 Nguyễn Đăng Khoa 12A1 04/02/2003 Khá Kết nạp Đợt 1
255 Phan Đức Thuận 12A1 10/07/2002 Khá Kết nạp Đợt 1
256 Phan Nguyên Bảo 12A2 20/05/2003 Khá Kết nạp Đợt 1
257 Huỳnh Trí Trung 12A2 14/12/2003 Giỏi Kết nạp Đợt 1
258 Lê Tiến Đạt 12A3 23/01/2003 Giỏi Kết nạp Đợt 1
259 Nguyễn Phúc Long 12A3 10/09/2003 Giỏi Kết nạp Đợt 1
260 Nguyễn Khải Hoàn Nhẫn 12A4 21/06/2003 Khá Kết nạp Đợt 1
261 Nguyễn Tấn Phát 12A4 19/09/2003 Giỏi Kết nạp Đợt 1
262 Trần Ngọc Phong 12A4 19/01/2003 Giỏi Kết nạp Đợt 1
263 Nguyễn Khánh Bân 12A5 27/07/2003 Khá Kết nạp Đợt 1
264 Nguyễn Văn Tấn Đạt 12A5 14/04/2003 Khá Kết nạp Đợt 1
265 Nguyễn Trần Dinh 12A5 03/06/2003 Khá Kết nạp Đợt 1
266 Phạm Hồng Khánh 12A5 02/12/2003 Trung Bình Kết nạp Đợt 1
267 Huỳnh Chí 12A5 20/12/2003 Giỏi Kết nạp Đợt 1
268 Lê Phú Bình 12A6 11/11/2003 Trung Bình Kết nạp Đợt 1
TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ
(đã ký)
Nguyễn Bùi Thiên Kim

Tác giả: Đoàn trường

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87