Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Chủ nhật, 6/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 278

Lịch chuyển sinh hoạt Đoàn cho Đoàn viên khối 12 năm học 2019 - 2020

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

8h00 – 11h00

8h00 – 11h00

8h00 – 11h00

8h00 – 11h00

14h00 – 16h30

 

 

14h30 – 16h30

14h00 – 16h30


Tác giả: Đoàn trường

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87