Có 375 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 1, năm học 2021 - 2022 (theo hình thức trực tuyến)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 360ke-hoach-kiem-tra-danh-gia-giua-hki-nam-hoc-2021-2022_22102021153216.pdf
360/KH-THPT BKVăn bản của trườngTHPT Bình Khánh20-10-2021
2 Kế hoạch thực hiện bài thể dục giữa giờ cho học sinh, năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 357ke-hoach-thuc-hien-bai-the-duc-giua-gio-cho-hoc-sinh-nam-hoc-2021-2022_2210202115589.pdf
357/KH-THPT BKVăn bản của trườngTHPT Bình Khánh16-10-2021
3 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tiết chào cờ đầu tuần, năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 356ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-tiet-chao-co-dau-tuan-nam-hoc-2021-2022_22102021155539.pdf
356/KH-THPT BKVăn bản của trườngTHPT Bình Khánh16-10-2021
4 Kế hoạch chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 355ke-hoach-cham-soc-suc-khoe-sinh-san-vi-thanh-nien-nam-hoc-2021-2022_22102021154039.pdf
355/KH-THPT BKVăn bản của trườngTHPT Bình Khánh16-10-2021
5 Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 347bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-cong-tac-cchc-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh_19102021103518.pdf
347/BC-THPT BKVăn bản của trườngTHPT Bình Khánh16-10-2021
6 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật học sinh, năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 354quyet-dinh-ve-thanh-lap-hoi-dong-xu-ly-ky-luat-hoc-sinh-nam-hoc-2021-2022_19102021104612.pdf
354/QĐ-THPT BKVăn bản của trườngTHPT Bình Khánh15-10-2021
7 Kế hoạch triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 353ke-hoach-trien-khai-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-nam-2018-nam-hoc-2021-20_19102021135550.pdf
353/KH-THPT BKVăn bản của trườngTrường THPT Bình Khánh15-10-2021
8 Kế hoạch triển khai thực hiện tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, chương trình phát triển thanh niên, công tác bảo vệ và chăm sóc thanh niên, năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 339ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-tang-cuong-giao-duc-dao-duc-loi-song_15102021222423.pdf
339/KH-THPT BKVăn bản của trườngTHPT Bình Khánh12-10-2021
9 Kế hoạch Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 338ke-hoach-huan-luyen-boi-duong-nghiep-vu-pccc-va-cuu-nan-cuu-ho-nam-2021_17102021124726.pdf
338/KH-THPT BKVăn bản của trườngTHPT Bình Khánh12-10-2021
10 Kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ sở hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 334ke-hoach-to-chuc-hoi-nghi-can-bo-cbccvc-nam-hoc-2021-2022_11102021144631.pdf
334/KH-THPT BKVăn bản của trườngTHPT Bình Khánh08-10-2021
11 Về tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2658-061021signed710202113108_7102021212158.pdf
2658/SGDĐT-CTTTVăn bản cấp trênSGD06-10-2021
12 Về việc triển khai bồi dưỡng Mô-đun 4 Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cho GVPT, CBQLCSGDPT đại trà năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: md4-dai-tracv_1102021163913.pdf
File thứ 2: module-4_1102021163913.pdf
2618/SGDĐT-TCCBVăn bản cấp trênSGD01-10-2021
13 Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 329quyet-dinh-ban-hanh-ke-hoach-kiem-tra-noi-bo-nam-hoc-2021-2022_6102021112216.pdf
329/QĐ-THPT BKVăn bản của trườngTrường THPT Bình Khánh01-10-2021
14 Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 328quyet-dinh-ve-thanh-lap-ban-kiem-tra-noi-bo-nam-hoc-2021-2022_6102021111752.pdf
328/QĐ-THPT BKVăn bản của trườngTrường THPT Bình Khánh30-09-2021
15 Về hướng dẫn tổ chức và nội dung Hội nghị người lao động năm học 2021-2022 2608/GDĐT-CĐGDVăn bản cấp trênSGD30-09-2021
12345678910...>>
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH KHÁNH
 
Đường Rừng Sác, Ấp Bình An, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Tp.HCM
ĐT: 028.38742740; Web: thptbinhkhanh.hcm.edu.vn