Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ bảy, 24/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 83

Thực hiện cuộc vận động ủng hộ đồng bào miền trung bị thiên tai lũ lụt do mưa bão

Thực hiện cuộc vận động ủng hộ đồng bào miền trung bị thiên tai lũ lụt do mưa bão, ngày 24/10/2020 Công đoàn cơ sở trường THPT Bình Khánh đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung bị thiên tai lũ lụt, cuộc vận động đã được toàn thể CB-GV-NV nhà trường tham gia nhiệt tình.

86