Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ hai, 27/9/2021, 10:8
Lượt đọc: 505

Khai báo y tế trực tuyến, năm học 2021 - 2022

Học sinh và phụ huynh thực hiện khai báo y tế theo link trước khi đến trường liên hệ công tác:

Khai báo y tế

 

Hoặc quét mã QR: 

  

              

Tác giả: Trường THPT Bình Khánh

Viết bình luận

87