Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ ba, 2/11/2021, 15:11
Lượt đọc: 233

Thông báo về thời gian nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập năm học 2020 - 2021 (Học sinh thuộc gia đình hộ nghèo) và học sinh Khối 10 + khối 11 nhận lại tiền học phí buổi 2 tháng 2 + 1/2 tháng 5 năm 2021 (Do dịch Covid theo Thông báo số 166/TH-THPT BK ngày 14/5/2021)

        

Tác giả: Trần Thị Minh Tâm

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87