Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
Thứ năm, 16/12/2021, 16:29
Lượt đọc: 19

Số liệu thống kê F0, F1, F2 trên địa bàn Huyện ngày 16/12/2021

Tác giả: Admin
Nguồn tin: UBND huyện Cần Giờ

Viết bình luận

86