Hình ảnh hội thi Đua xe thế năng lần 1 - năm 2017


86